พ.อ.สมพงค์  ประชุมชน

ผู้อำนวยการกองวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

รองผู้อำนวยการกองวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

ปฏิทินกิจกรรม

Events in พฤษภาคม 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
1 พฤษภาคม 2023 2 พฤษภาคม 2023 3 พฤษภาคม 2023 4 พฤษภาคม 2023 5 พฤษภาคม 2023 6 พฤษภาคม 2023 7 พฤษภาคม 2023
8 พฤษภาคม 2023 9 พฤษภาคม 2023 10 พฤษภาคม 2023 11 พฤษภาคม 2023 12 พฤษภาคม 2023 13 พฤษภาคม 2023 14 พฤษภาคม 2023
15 พฤษภาคม 2023 16 พฤษภาคม 2023 17 พฤษภาคม 2023 18 พฤษภาคม 2023 19 พฤษภาคม 2023 20 พฤษภาคม 2023 21 พฤษภาคม 2023
22 พฤษภาคม 2023 23 พฤษภาคม 2023 24 พฤษภาคม 2023 25 พฤษภาคม 2023 26 พฤษภาคม 2023 27 พฤษภาคม 2023 28 พฤษภาคม 2023
29 พฤษภาคม 2023 30 พฤษภาคม 2023 31 พฤษภาคม 2023 1 มิถุนายน 2023 2 มิถุนายน 2023 3 มิถุนายน 2023 4 มิถุนายน 2023

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง