พ.อ.สมพงค์  ประชุมชน

ผู้อำนวยการกองวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

รองผู้อำนวยการกองวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

ปฏิทินกิจกรรม

Events in มกราคม 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
26 ธันวาคม 2022 27 ธันวาคม 2022 28 ธันวาคม 2022 29 ธันวาคม 2022 30 ธันวาคม 2022 31 ธันวาคม 2022 1 มกราคม 2023
2 มกราคม 2023 3 มกราคม 2023 4 มกราคม 2023 5 มกราคม 2023 6 มกราคม 2023 7 มกราคม 2023 8 มกราคม 2023
9 มกราคม 2023 10 มกราคม 2023 11 มกราคม 2023 12 มกราคม 2023 13 มกราคม 2023 14 มกราคม 2023 15 มกราคม 2023
16 มกราคม 2023 17 มกราคม 2023 18 มกราคม 2023 19 มกราคม 2023 20 มกราคม 2023 21 มกราคม 2023 22 มกราคม 2023
23 มกราคม 2023 24 มกราคม 2023 25 มกราคม 2023 26 มกราคม 2023 27 มกราคม 2023 28 มกราคม 2023 29 มกราคม 2023
30 มกราคม 2023 31 มกราคม 2023 1 กุมภาพันธ์ 2023 2 กุมภาพันธ์ 2023 3 กุมภาพันธ์ 2023 4 กุมภาพันธ์ 2023 5 กุมภาพันธ์ 2023

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง