ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

พ.อ. สมพงค์ ประชุมชน

ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สกศ.รร.จปร.

ตท.29 จปร.40 รร.สธ.ทบ.ชุดที่ 92

Director of the Department of Environmental Science, Academic Division,

Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001