พ.อ.สมพงค์  ประชุมชน

ผู้อำนวยการกองวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

รองผู้อำนวยการกองวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

ปฏิทินกิจกรรม

Events in มีนาคม 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
27 กุมภาพันธ์ 2023 28 กุมภาพันธ์ 2023 1 มีนาคม 2023 2 มีนาคม 2023 3 มีนาคม 2023 4 มีนาคม 2023 5 มีนาคม 2023
6 มีนาคม 2023 7 มีนาคม 2023 8 มีนาคม 2023 9 มีนาคม 2023 10 มีนาคม 2023 11 มีนาคม 2023 12 มีนาคม 2023
13 มีนาคม 2023 14 มีนาคม 2023 15 มีนาคม 2023 16 มีนาคม 2023 17 มีนาคม 2023 18 มีนาคม 2023 19 มีนาคม 2023
20 มีนาคม 2023 21 มีนาคม 2023 22 มีนาคม 2023 23 มีนาคม 2023 24 มีนาคม 2023 25 มีนาคม 2023 26 มีนาคม 2023
27 มีนาคม 2023 28 มีนาคม 2023 29 มีนาคม 2023 30 มีนาคม 2023 31 มีนาคม 2023 1 เมษายน 2023 2 เมษายน 2023

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง