พ.อ. สมพงค์  ประชุมชน

ผู้อำนวยการ

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ภมร  จินดามณี

รองผู้อำนวยการ

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

ปฏิทินกิจกรรม

Events in กุมภาพันธ์ 2024

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
29 มกราคม 2024
30 มกราคม 2024
31 มกราคม 2024
1 กุมภาพันธ์ 2024
2 กุมภาพันธ์ 2024
3 กุมภาพันธ์ 2024
4 กุมภาพันธ์ 2024
5 กุมภาพันธ์ 2024
6 กุมภาพันธ์ 2024
7 กุมภาพันธ์ 2024
8 กุมภาพันธ์ 2024
9 กุมภาพันธ์ 2024
10 กุมภาพันธ์ 2024
11 กุมภาพันธ์ 2024
12 กุมภาพันธ์ 2024
13 กุมภาพันธ์ 2024
14 กุมภาพันธ์ 2024
15 กุมภาพันธ์ 2024
16 กุมภาพันธ์ 2024
17 กุมภาพันธ์ 2024
18 กุมภาพันธ์ 2024
19 กุมภาพันธ์ 2024
20 กุมภาพันธ์ 2024
21 กุมภาพันธ์ 2024
22 กุมภาพันธ์ 2024
23 กุมภาพันธ์ 2024
24 กุมภาพันธ์ 2024
25 กุมภาพันธ์ 2024
26 กุมภาพันธ์ 2024
27 กุมภาพันธ์ 2024
28 กุมภาพันธ์ 2024
29 กุมภาพันธ์ 2024
1 มีนาคม 2024
2 มีนาคม 2024
3 มีนาคม 2024

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง