ธุรการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
ร.ต.หญิง พัชราวรรณ มุริจันทร์

ร.ต.หญิง พัชราวรรณ มุริจันทร์

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร.

ร.ต. บุญรวม พรรแก้ว

ร.ต. บุญรวม พรรแก้ว

ตำแหน่ง : นชง.สกศ.รร.จปร.

จ.ส.อ.ศิววงศ์ แก้วเงิน

จ.ส.อ.ศิววงศ์ แก้วเงิน

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร. 

 

 

ส.อ. กันตพิชญ์ พิชญเดชาภัทร

ส.อ. กันตพิชญ์ พิชญเดชาภัทร

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

ส.อ. ธนพนธ์ บุญมาก

ส.อ. ธนพนธ์  บุญมาก

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

นายชาญยุทธ อ่อนลาด

นายชาญยุทธ อ่อนลาด

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาสถานที่

นายสนธยา ดาราภิรมย์

นายสนธยา  ดาราภิรมย์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ