พ.อ.สมพงค์  ประชุมชน

ผู้อำนวยการกองวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

รองผู้อำนวยการกองวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

ปฏิทินกิจกรรม

Events in ธันวาคม 2022

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
28 พฤศจิกายน 2022 29 พฤศจิกายน 2022 30 พฤศจิกายน 2022 1 ธันวาคม 2022 2 ธันวาคม 2022 3 ธันวาคม 2022 4 ธันวาคม 2022
5 ธันวาคม 2022 6 ธันวาคม 2022 7 ธันวาคม 2022 8 ธันวาคม 2022 9 ธันวาคม 2022 10 ธันวาคม 2022 11 ธันวาคม 2022
12 ธันวาคม 2022 13 ธันวาคม 2022 14 ธันวาคม 2022 15 ธันวาคม 2022 16 ธันวาคม 2022 17 ธันวาคม 2022 18 ธันวาคม 2022
19 ธันวาคม 2022 20 ธันวาคม 2022 21 ธันวาคม 2022 22 ธันวาคม 2022 23 ธันวาคม 2022 24 ธันวาคม 2022 25 ธันวาคม 2022
26 ธันวาคม 2022 27 ธันวาคม 2022 28 ธันวาคม 2022 29 ธันวาคม 2022 30 ธันวาคม 2022 31 ธันวาคม 2022 1 มกราคม 2023

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง