พ.อ.สมพงค์  ประชุมชน

ผู้อำนวยการกองวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ดร. จินตนา แสนวงค์

รองผู้อำนวยการกองวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

ปฏิทินกิจกรรม

Events in ตุลาคม 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
25 กันยายน 2023 26 กันยายน 2023 27 กันยายน 2023 28 กันยายน 2023 29 กันยายน 2023 30 กันยายน 2023 1 ตุลาคม 2023
2 ตุลาคม 2023 3 ตุลาคม 2023 4 ตุลาคม 2023 5 ตุลาคม 2023 6 ตุลาคม 2023 7 ตุลาคม 2023 8 ตุลาคม 2023
9 ตุลาคม 2023 10 ตุลาคม 2023 11 ตุลาคม 2023 12 ตุลาคม 2023 13 ตุลาคม 2023 14 ตุลาคม 2023 15 ตุลาคม 2023
16 ตุลาคม 2023 17 ตุลาคม 2023 18 ตุลาคม 2023 19 ตุลาคม 2023 20 ตุลาคม 2023 21 ตุลาคม 2023 22 ตุลาคม 2023
23 ตุลาคม 2023 24 ตุลาคม 2023 25 ตุลาคม 2023 26 ตุลาคม 2023 27 ตุลาคม 2023 28 ตุลาคม 2023 29 ตุลาคม 2023
30 ตุลาคม 2023 31 ตุลาคม 2023 1 พฤศจิกายน 2023 2 พฤศจิกายน 2023 3 พฤศจิกายน 2023 4 พฤศจิกายน 2023 5 พฤศจิกายน 2023

กิจกรรมวันนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง