8 ส.ค. 66 เวลา 1500 กวล.ฯ ร่วมกับ เคมี.ฯ และ กฟส.ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นนร. ชั้นปีที่ 5 สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม