7 ส.ค. 66 กวล.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566