7 พ.ย. 65 กำลังพล และ นนร. กองวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์