5 ก.ค. 66 ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ มาบรรยายพิเศษให้ นนร. ชั้นปีที่ 4 วิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (TS5208) ในหัวข้อ โปรตีนแห่งอนาคต (Futuristic Protein) และ โพรไบโอติก (Probiotics)