7 ธ.ค. 65 … ประชุมประกันข้อสอบทั้ง 3 กลุ่มวิชาประจำภาค 2/65