31 พ.ค. 66 กวล.ดูงาน VIP Organic Farm ต.เขาพระ จ.นครนายก