26 เม.ย. 67 เวลา 0800-1100 พ.อ. สมพงค์ ประชุมชน ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. และคณะอาจารย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นนร. ชั้นปีที่ 3-5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม