23 พ.ย.65 ผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจความเรียบร้อยของบ้านพักกำลังพล