22 มี.ค. 67 พ.อ. สมพงค์ ประชุมชน ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. พร้อมกับกำลังพล กวล.ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ ถนนสายจงรักภักดี