2 พ.ย. 66 นนร. ชั้นปีที่ 2-3 ทัศนศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์สิรินธร และ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ จว.ก.ส.