17 พ.ย. 65 รอง ผอ.ส่วนฯ ตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษากองวิชาฯ ปีการศึกษา 2565 ต่อด้วยการประชุมกองวิชาฯ ประจำเดือน พ.ย.