16 พ.ค. 66 พ.ท.รศ.ดร.กิตติภพฯ ผู้อำนวยการเดินทาง และ ร.ท.เอกเทพฯ ผู้ประสานฯ ได้นำ นนร. 5 นาย เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานวิจัยฯ กับ ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี เพื่อศึกษาดูงานและขอคำปรึกษา รวมถึงข้อมูลสำคัญในการทำวิจัย