13 มิ.ย.66 คณะกรรมการกำกับมาตรฐาน กวล.สกศ.ฯ ดำเนินการพิจารณาข้อสอบระหว่างภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม กวล.สกศ.ฯ

การพิจารณาข้อสอบระหว่างภาค ภาคการศึกษาที่๑/๖๖

การพิจารณาข้อสอบระหว่างภาค ภาคการศึกษาที่๑/๖๖