11 พ.ย. 65 กำลังพล และ นนร. กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเห็ดครูพยงค์ อนันต์ จ. อ่างทอง