11 พ.ย.65 กำลังพล และ นนร. (กวล.)ร่วมทำกิจกรรม สิ่งแวดล้อมคืนสู่สังคม ณ โรงเรียนวัดโคกลำดวน