1 พ.ย. 66 นนร. ชั้นปีที่ 2-3 ทัศนศึกษาดูงาน ม.ขอนแก่น และ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จว.ข.ก.