เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2563 กองวิชาฯ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.