เมื่อวันที่ 11/11/63 กองวิชาฯได้ออกจัดกิจกรรม ณ รร.วัดสุตธรรมาราม มีการสันทนาการน้องๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม