21 ก.ค. 66 เวลา 0800 นายศิขรินทร์ ปั้นเก่า และ นายสุจาโรตน์ ปั้นเก่า อบรม นนร. เรื่อง การทำกระดาษจากเศษพืชโดยไม่ใช่ใช้สารเคมี ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 4 สาขา วท. เพื่อให้ นนร.ได้เรียนรู้นวัตกรรมการทำกระดาษจากเศษพืชด้วยวิธีการทางกายภาพแทนการใช้สารเคมี ณ กวล.สกศ.รร.จปร.