25 พ.ย. 65 … ประชุมคณะทำงานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่รร.จปร. ครั้งที่1