กิจกรรมซักซ้อมการฉีดน้ำและการใช้ถังดับเพลิง + 5ส 9 ก.พ. 2565