การดำเนินงานโครงงานวิจัย นนร. ประจำปีการศึกษา 2566 เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดี โดยใช้ปุ๋ยหมักจากเศษพืชในพื้นที่ รร.จปร.

โครงงานวิจัย นนร.

โครงงานวิจัย นนร.