การพัฒนากระบวนการผลิต “ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป” เพื่อใช้เป็นเสบียงรบประจำบุคคล พันตรี ดร.ปัญญวุฒิ จันทร์ถนอมสุข